Saygın Bilim Derneği, BES2018 (Bilim, Eğitim ve Sanat) faaliyetleri kapsamında Hitit Üniversitesi (Çorum / Türkiye), Odessa I.I. Mechnikov National University (Odessa / Ukrayna), Komrat Devlet Üniversitesi (Komrat / Moldova), Hatay Büyükşehir Belediyesi (Hatay / Türkiye) gibi kurumlarla işbirliği yaparak 2018 yılında 5 Uluslararası Sempozyum / Kongre gerçekleştirilmesine aracılık etti. Aynı zamanda Nobel Yayınevinden 12 ve Lambert Yayınevinden 1 kitabın yayımlanması için aktif olarak çalışmalar yürüttü. Bu kongre ve yayınların bir kısmı şöyledir:2018 Sempozyumları / Kongreleri

* Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

* Uluslararası Eğitim, Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Kongresi

* 2. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

* Akşemseddin – 3. Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Sempozyumu

* Cemil Meriç - 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi


2018 Yayınları

* Araştırmalar Işığında Pazarlama, Turizm ve İletişimde Güncel Konular

* Araştırmalar Işığında Yönetimde Güncel Konular

* Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar

* Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Örnek Araştırmaları Kitabı

* Filoloji Araştırma Örnekleri Kitabı

* Güzel Sanatlarda Örnek Araştırmalar El Kitabı

* İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Araştırma Örnekleri

* Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları

* Mühendislikte Güncel Konular

* Sağlık Bilimleri Örnek Araştırmalar Kitabı

* Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri

* The Last Term Researches in Turkey – Lambert Academic Publishing

 Sempozyuma başvuracak bilim insanları, 150-250 kelimelik özet metinler hazırlamalıdır. Bu özetler, sunum diline ek olarak İngilizce çevirileriyle gönderilmelidir.


BES2019 kapsamında ise 23-25 Mart 2019 tarihlerinde 17 farklı ülkeden 270’i yabancı 400’ü aşkın bilim insanın katılımı ile uluslararası iki sempozyum gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde bilim insanları multidisipliner çalışmalarda farklı fikirler ve çalışmalar ortaya çıksa da ihtisas (alanlara özgü) sempozyumlarının / kongrelerinin düzenlenmesinin gerektiğini, yükseköğretim kurumlarının bu yönde tavsiyeleri bulunduğunu bildirdiler. Bu tavsiyeleri dikkate alan yönetim kurulumuz, 2019 ve sonrasında yapılacak etkinliklerin doçentlik alanlarına göre düzenlenmesine ve 2018’de düzenlenen Cemil Meriç - 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi temel alınarak bundan sonrakilerin 11., 12. 13. biçiminde numaralandırılmasına karar verdi.

Spor ile ilgilenen tüm herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen bu etkinliğin adını da Spor Camiası olarak kondu.

11. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu, 28 Ekim - 01 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya’da Porto Bello SPA Hotel’de Hitit Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi başta olmak üzere pek çok yükseköğretim kurumunun desteği ve katkısıyla gerçekleşecektir.


11. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu Türkiye’de akademik teşvik kriterlerine uygun olarak planlanmıştır. Bu sempozyuma, 11 farklı ülkeden davetli konuşmacı katılacaktır. Bildiri tam metinleri de ISBN’li olarak elektronik kitapta yayımlanacaktır.


Bilim insanları, 11. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumuna sözel bildiri veya afiş çalışmaları ile katıldıkları gibi atölye çalışması, yuvarlak masa tartışması veya özel konulu çalıştay ile de iştirak edebilirler.


Sempozyumda sunumlar, spor ile ilgili bir içeriğe sahip olmalıdır.

 Sempozyumda sunumlar, Arapça, İngilizce veya Türkçe yapılabilir.


Sempozyumda sunulmak üzere gönderilen tüm eserler hakem sürecinden geçirildikten sonra kabul veya ret edilecektir. Kabul veya ret kararları bilim ve danışma kurullarına aittir.


Sunulmak üzere gönderilen tüm metinlerin özetleri, e-kitap biçiminde ISBN’li ve editörlü olarak sempozyumdan önce yayımlanacaktır.


Sempozyumdan sonra bildirilerini tam metin kitabında yayımlamak isteyen bilim insanları, bu metinlerini 1 Aralık tarihine kadar sempozyumun iletişim kısmında belirtilen mail adresine göndermelidir. Gönderilen tüm metinler intihal programından ve hakem sürecinden geçirildikten sonra tam metin kitabında yayımlanacaktır.


Sempozyumda farklı yayınların üretilmesi, paylaşılması, yeni işbirliklerinin ortaya çıkması, bilim insanlarının uluslararası ilişkiler kurması en büyük dileğimizdir. Bunun için sizleri bu bilgi şöleninde görmeyi umuyor, araştırmalarınızı, bilgilerinizi dinlemeyi arzuluyoruz.Saygılarımızla…

Sempozyum Düzenleme Kurulu Prof. Dr. Chaker Mzoughi

Katar Universitesi (Katar)


Prof. Dr. Rayid Muhamad Sueud Alriqad

Al-Balqa 'Uygulamalı Üniversitesi (Ürdün)


Prof. Dr. Waleed Khalid Humadi

Anbar Universitesi (Irak)


Dr. Amr Sayed Fahmy Mekawy

Benha Üniversitesi (Mısır)


Dr. Noureddine Bin Hamid

M’Hamed Bouguerra Boumerdés Universitesi (Cezayir)
 Sempozyum TakvimiBildiri Özeti Gönderme Başlangıcı

01.06.2019

Bildiri Özeti Gönderme Bitişi

30.09.2019

Sempozyum Erken Kayıt Bitişi

15.09.2019

Sempozyum Son Kayıt Dönemi

07.10.2019

Sempozyum Programının Açıklanması

15.10.2019

Sempozyum Başlangıç ​​Tarihi

28.10.2019

Sempozyum Bitiş Tarihi

01.11.2019

Tam Metinlerin Gönderimi İçin Son Tarih

01.12.2019


*** Sempozyumda 01.11.2019 tarihinde Antalya gezisi yapılacaktır. Gezi ücretlidir.
Sempozyum Merkezi

 Porto Bello Hotel Resort & Spa

 Adres: Akdeniz Bulvarı 1. Sk. Konyaaltı, Antalya, Türkiye

Telefon: (0242) 259 40 41


Harita verileri ©2021

  Sempozyum Kayıt

 Kayıt ÜcretleriSözlü bildiri, poster, çalıştay vb. sunumlar


Erken Kayıt

300,00


Geç Kayıt


350,00 * Sözlü bildiri, poster, çalıştay vb. sunumlar için erken kayıt 300 TL'dir.

* Sözlü bildiri, poster, çalıştay vb. sunumlar için geç kayıt 350 TL'dir.

* Bu ücret ile yazarları aynı olmak kaydıyla iki bildiri sunmak mümkündür. Daha fazla bildiri yollamak isteyen bilim insanları, üçüncü ve daha sonraki her bir sunum için 100 TL ek ücret öderler.

* Ücretler yazar sayısına bakılmaksızın sunum başınadır.

* Sunumlarda adı geçen her bir katılımcıya belge düzenlenecektir.

* Sözlü sunumlar için otele gelen ve konaklama yapmayacak olan bilim insanları otel giriş ve o günkü kullanım ücreti olarak kayıt masasında otele 100 TL ödeme yaparlar.

*** Kayıt ücretlerini havale/EFT yoluyla aşağıdaki banka hesabına gönderebilirsiniz.


Hasan BASKIN - Akbank (Çayeli/Rize),

IBAN NO TR14 0004 6001 3088 8000 1000 88 
 İletişimTelefon

+90 534 705 69 97
Email

sporcamiasi11@gmail.com